Krásná pumpa! Ale která je která? Aneb bezprecedentní soudní spor

Toto je velmi zajímavá kauza týkající se sporu o autorská práva v architektuře, tak jak jí v našich končinách vlastně vůbec neznáme. Popravdě jsme tento článek obsahující vyjádření Kamily Vodrážkové z atelieru SAD měli připravený k publikaci už na konci roku 2019, ale nakonec zapadl v toku času. O to více je zajímavý aktuální vývoj celého příběhu, který je shrnutý v druhém oficiálním vyjádření ze strany tohoto architektonického studia, pod kterým je tentokráte podepsán přímo Jerry Koza.

„Musím přiznat, že mi vždycky udělá radost, když někdo dotáhne do finále něco, co odpovídá naší současnosti…,“ tak začíná článek Vladimíra 518 z roku 2012 pro BIGGMAGG s názvem Čerpací stanice z 21. století, atelier SAD. (zde)

Po tomto úvodu následuje popis unikátní realizace čerpací stanice firmy GAS ve slovenské obci Matúškovo, která vznikla podle návrhu architektů Adama Jirkala a Jerryho Kozy z pražského atelieru SAD. Článek doprovázejí fotografie Tomáše Součka.

Během osmi let od doby, kdy byla tato čerpací stanice dokončena, obletěla doslova celý svět v podobě zmínek v odborném i denním tisku. Stala se součástí mnoha tematických publikací i hlavní hrdinkou jednoho z dílů dokumentární série o ikonických čerpacích stanicích německé tv stanice ZDF Arte. Byla nominována na cenu Dušana Jurkoviče, stala se zaslouženě pojmem nejen v oboru dopravních staveb. Vladimír 518 byl jedním z prvních, kdo o ní napsal, který ji ocenil, předvídal a zároveň podpořil její úspěch.

V září letošního roku se nevšední benzínová pumpa objevila ve videosinglu Tygrovanej sprej zpěváka a producenta 7krát3 z labelu Bigg Boss, s hostujícím zpěvákem Jiřím Kornem. Klip, a tedy i pumpu, k dnešnímu dni vidělo už přes 107tis lidí (dnes již bezmála 400tis – pozn. red.). Odpovídá popisu unikátní čerpací stanice GAS z výše zmíněného článku. S gratulací k nové realizaci se téměř okamžitě začali ozývat naši kolegové, přátelé i známí. Dotaz, zda jde opravdu o další realizovanou čerpací stanici z uvažované sítě, kterou navrhli dva ze zakladatelů ateliéru – Adam Jirkal a Jerry Koza, vznesl i architekt Adam Gebrian, který o té slovenské natočil pro Mall.tv díl svého pořadu Překvapivé stavby.

Takto postupně jsme se dozvídali, že v Praze v Libni vyrostla kopie „naší“ čerpací stanice. Rozhodli jsme se bránit, protože tyto reakce pro nás byly pověstnou poslední kapkou. To, že jsme, byť z logických důvodů, spojováni se stavbou, která není naším dílem. O tom, zda se jedná nebo nejedná o porušení našich autorských práv, jsme se rozhodli poradit s právníky z firmy Havel a partners. Dále jsme si pro jistotu vyžádali znalecký posudek soudního znalce v oboru architektura, kterým je VŠUP v Praze. Vyjádření soudního znalce bylo jednoznačné – jedná se podle něj o plagiát stavby na Slovensku.

Naši právní zástupci na základě zmíněného posudku a dalších shromážděných důkazů o průběhu vzniku původní benzínky požádali soud o vydání předběžného opatření. Městský soud žádost schválil a předběžné opatření vydal. A tím se rozběhl spor o autorská práva mezi námi, ateliérem SAD, a majitelem benzínky Stopka Libeň. V tuto chvíli výsledky jednání nejsou známy, ale téma autorských práv v architektuře i mimo ní bylo opět otevřeno.
Kamila Vodrážková (Atelier SAD), prosinec 2019


GAS Matúškovo(Atelier SAD, 2011)


Libeňská pumpa (2019)


Tohle je jádro problému. Nejde o hřibovou konstrukci, ta je v každých skriptech. Ale o ten soubor charakteristických detailů a materialového řešení, který způsobuje tu zaměnitelnost. Navíc na stejném typologickém provozu sítě čerpacích stanic. Ty dvě fotky to vystihují asi nejlépe.
Mohli jsme to postavit na našich subjektivních názorech, nebo to nechat posoudit ostatní. Jsem moc rád, že se za nás postavili rektoři, ČKA, a další osobnosti. Jak to celé dopadne, vůbec netuším. Ale svědomí máme čisté. Tak nám držte palce, je to náročný a dlouhý proces.

Proběhlo první soudní jednání v kauze čerpací stanice Matúškovo, resp. jejího plagiátu, který stojí v Praze Libni. Žádný zvrat ani nové informace samozřejmě ještě nepřineslo. Nicméně, cítíme přesto potřebu se k aktuální situaci a ke kauze obecně, opět vyjádřit. V bodech.
1) Od začátku platí, že bychom se při jednání nejraději obešli bez soudu, už více než rok se s protistranou snažíme mimosoudně dohodnout, zatím bez výsledku. Naše návrhy protistrana odmítá, s vlastními nepřichází.
2) Cílem předběžného opatření, o které jsme soud požádali loni, bylo vzájemnou komunikaci nastartovat. K soudu ani po předběžném opatření dojít nemuselo, pokud by byla vůle k dohodě. Tu jsme v Libni nenašli, proto se spor logicky přesunul k soudu.
3) Častou kladenou otázkou je, co vlastně od protistrany požadujeme, tedy lépe – co se stane, pokud soud “vyhrajeme.” Rádi bychom zopakovali a zvlášť zdůraznili, že to celé ve chvíli, kdy už se kauzou zabývá soud, není o našich požadavcích, ale o rozhodnutí soudu, které se odvíjí od platných zákonů a výkladu autorského práva. Soud obdržel dva posudky soudních znalců, ke kterým pravděpodobně také přihlédne. Rozsudek je tedy čistě na něm.
4) Co si od toho slibujeme? Jednoznačné potvrzení, že v Libni došlo k plagiátorství. Přičemž přesvědčení, že tomu tak je, neodvozujeme od vlastního subjektivního názoru, ale vycházíme pouze ze závěrů autorit z oboru, nezávislého posudku soudního znalce, ČKA, čestných prohlášení zástupců odborné veřejnosti ad.
5) Dalším častým dotazem je, jak si můžeme být jisti, že “naše” pumpa v Matúškově je unikát a jeho dvojče plagiát. Toto ale neříkáme my. Originalitu a význam stavby v Matúškově potvrzují ocenění a nominace, které pumpa získala. Potvrzují, resp. definují ji počty publikací, kde je uvedena. To je statut, který si Matúškovo vydobylo samo. Přesto jsme za ten doslova celosvětový ohlas rádi. Pravdou je, že kdyby unikátní nebyla, nejspíš by ji nikdo nekopíroval – nebyl by k tomu důvod.
6) Jsme si jistí, že naopak Matúškovo není kopií jiné stavby? Samozřejmě. Nejde totiž jen o ten mnohokrát už použitý prvek hřibové konstrukce. Jde o soubor charakteristických prvků. Přikládáme dva obrázky – vlevo pumpa v Matúškově, vpravo Libeň. Všimněte si, že se shoduje nejen tvar sloupů a zastřešení, ale i způsob osvětlení sloupů a atiky, číslování sloupů, materiál, povrch a v neposlední řadě funkce stavby. Pokud by stavba tyto prvky přesně v této kombinaci neobsahovala, k problému by nedošlo. V tolika parametrech se naše pumpa s jinou stavbou zdaleka neshoduje. V tom je ten rozdíl.
7) Dovedeme si představit, že by bylo možné stavbu upravit tak, aby už znaky plagiátu nevykazovala.
8) V čem nás plagiát poškozuje? Pumpa v Libni parazituje na díle, které jsme vytvořili pro jinou síť čerpacích stanic, na něčem, co si objednal a financoval někdo jiný a co tak tvoří nedílnou součást jeho obchodní značky. Zároveň jde o stavbu totožnou co do vzhledu, ale provedení není technicky dokonalé, vykazuje už po roce různé nedostatky. Ve chvíli, kdy je stavba považována vzhledem k podobnosti s Matúškovem za naše dílo, nás tato skutečnost poškozuje.

To je tedy naše aktuálně nejúplnější vyjádření směřující k těm, které kauza zajímá. V případě dalších dotazů, které zde třeba zodpovězeny nejsou, se na nás obraťte pomocí emailu na adresu
kamilavodrazkova@ateliersad.cz

Děkujeme za podporu všem, kteří nám ji v uplynulém roce opakovaně vyjádřili. Moc si toho vážíme.
Jerry Koza (Atelier SAD), leden 2021